11.11.2013 - Nová čísla sborníku Polensko (celý článek)
Vyšla dvě nová čísla čtvrtletníku Polensko, každé o 24 stranách. Příspěvky publikovali: Jan Prchal (Ze vzpomínek Václava Vlka (1912–1992), mlynáře z Dobroutova; Rudolf Gilbert a Jihlavsko; List Fridricha Falckého manželce Alžbětě, psaný na hradě Polná), Milan Šup (Bohumil Hrabal a Polná - pokračování; Nejstaršímu občanu Polné je 106 let), Filip Plašil (Poslední ranhojič v Polné Mag. Tadeáš Dvorský aneb případ patrně nejkratšího manželství v historii města a sebevraždy v kostele; Požár a obnova kostelní věže Tábor v letech 1600–1609 v zápisu Listáře města Polné) a Stanislav Sobotka (Vyvázání poddanských povinností v Polné v letech 1851–1852 – další oprávněné a povinné subjekty).
Mimopolenským členům je sborník zasílán poštou, místní členové mají sborník k dispozici v klubovně. Zájemci z řad veřejnosti mohou sborník zakoupit v papírnictví Linda v přízemí pošty.

FP

Zpět na Aktuality a zajímavosti