08.12.2015 - Nová edice Obrázky z polenské historie (celý článek)
Náš spolek jako první publikaci z nově zamýšlené edice "Obrázky z polenské historie" vydal práci Bohuslava Fišera s názvem "Polensko po stránce etnografické". Text, přístupný i běžnému čtenáři, určený pro všechny příznivce Polné, je k dostání na městském informačním centru. Účelem nové edice je vydávat tiskem dosud nepublikované nebo již špatně dostupné práce s regionální tematikou, zejména od starších autorů, které sice nesplňují požadavky moderních odborných textů, ale jsou o to více čtivé a zajímavé pro široké publikum čtenářů.

FP

Zpět na Aktuality a zajímavosti