10.12.2009 - Nové fotografické publikace (celý článek)
V měsících září a listopadu vydalo Město Polná s výraznou finanční podporou z fondů Evropské unie, ROP Jihovýchod a kraje Vysočiny dvě brožované fotografické publikace - "Polná" o 42 stranách a rozměru A4 a "Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné" o 42 stranách a rozměru A5 prezentují město Polnou a jeho novou národní kulturní památku za pomoci vesměs velkoformátových fotografií, které tvoří podstatnou část obou publikací. Fotografie jsou doplněny nezbytnými popisky a každá publikace též krátkým úvodem. Veškeré texty byly přeloženy do anglického, německého a francouzského jazyka; publikace slouží především reprezentativním účelům a pro potřeby cestovního ruchu. Díky podpoře Evropské unie jsou publikace k dostání zdarma v polenském informačním centru. Na přípravě obou publikací se podíleli členové Klubu Za historickou Polnou.

Filip Plašil

Zpět na Aktuality a zajímavosti