10.02.2014 - Výroční schůze - volební (celý článek)
Výroční schůze KZHP se bude konat 20. března 2014 v 18,30 hodin v Zámecké restauraci v Polné. Všichni členové jsou srdečně zváni; mimopolenským a členům nezůčastňujícím se pravidelně členských schůzí budou zaslány pozvánky.
Protože končí 4leté funkční období současným členům výboru a revizorovi, bude provedena volba nového výboru i revizora. Každý řádný člen KZHP má právo na kteroukoliv funkci dle stanov kandidovat. Pro lepší pořádek a organizaci volby si dovolujeme požádat kandidáty, aby sdělili některému ze současných členů výboru svou kandidaturu nejpozději na začátku výroční schůze.
Na výroční schůzi bude podána výroční zpráva o činnosti spolku za uplynulé období a bude nastíněn program na příští rok. Náměty každého člena jsou vítány. V souvislosti s novým občanským zákoníkem bude na výroční schůzi mimo jiné probírána též změna názvu spolku a bude ohlášena nutná změna stanov.

FP

Zpět na Aktuality a zajímavosti