Kleštěr (Jan Prchal)

Kleštěr je název části prastaré zemské cesty vedoucí z Moravy do Čech přes Polnou. Název vznikl pravděpodobně z původního německého slova „Klosteur“ (zárožné). Z této kdysi důležité komunikace se dochoval asi 150 m dlouhý hluboký úvoz s výrazným výtesem ve skále. Podstatná část úvozu, navazující na silnici do Věžnice a Havlíčkova Brodu, byla v polovině 60. let minulého století necitlivě zavezena.
Kleštěr pravděpodobně souvisel s nejstarší trasou Haberské stezky, později byl součástí Uherské obchodní cesty. Touto komunikací byla také hnána početná stáda dobytka na výhodné trhy do Čech. Úzký výtes ve skále umožnil tzv. „mýtnému“ spočítat počet kusů skotu ve stádě a stanovit tak příslušný poplatek za přepravu dobytka přes město. Kleštěr tedy s největší pravděpodobností představuje prastaré celniště.
Význam historické komunikace dokládá několik archeologických nálezů. Předně je to soubor bronzových alexandrijských mincí ze 3. století n.l., objevený ve II. polovině 19. století na Horním městě, dále kamenný byzantský křížek, nalezený přímo v Kleštěru, a římská mince, nalezená na zahrádce v těsném sousedství gotické Dolní brány. Regionální historik Břetislav Rérych (1872-1936) připomíná, že staré hradiště a osada Polmna (Polná) byly původně založeny na obranu této obchodní stezky.
Jako naprosto výjimečný útvar ve střední Evropě byl Kleštěr v roce 1998 prohlášen Ministerstvem kultury ČR národní kulturní památkou.

(nepublikováno)

Autor: Jan Prchal

Zpět na seznam článkůKomentáře:

Jméno:  
E-mail:  

Kontrola (napište číslem 3x10):