Vaječný dvůr (Marie Rychlá)

Ve vzdálenosti asi jednoho kilometru jižně od Nových Dvorů (místní část Polné) protéká loukami „Cihelenský“ potok, v minulosti nazývaný Vaječný. V současné době je až k brodu zregulovaný. Potůček míjí místo, kde kdysi na svahu jeho břehu stával Vaječný Dvůr. Pravděpodobně po něm nesou lokalita a potok, kdysi bohatý na raky, své jméno.
K Vaječnému Dvoru vedla od Nových Dvorů jihozápadním směrem mezi poli hluboká úvozová cesta, která byla v 80. letech minulého století postupně zavezena. Původní cesta zůstala jen na svahu směřujícím k brodu přes Vaječný potok. Tato cesta byla součástí předkolonizační trasy vedoucí od Přibyslavi přes Horní Věžnici a Nové Dvory směrem na Jihlavu. Vodíval se po ní také dobytek. V lese za brodem patrně cesta pokračovala vpravo, jak ukazují zbytky úvozu směřující až k místu, kde kdysi stával Vaječný Dvůr. Na tomto místě jsou dosud velmi dobře znatelné příkopy a valy. V terénu vytvářejí obdélník přibližně o rozměrech cca 50 m šířky na jižní straně a 45 m na straně východní. Na západní straně pokračuje val po svahu až k louce, kterou protéká Vaječný potok, vlévající se ve vzdálenosti asi 200 m do Zlatého potoka.
K určení místa, kde stával Vaječný dvůr napomohlo i to, že na staré katastrální mapě (Nových Dvorů) je les k Dobronínu pojmenován Eierhof. Parcela v těch místech má na mapě tvar lichoběžníku a nápadně se podobá pozůstatkům valů a příkopů.
O Vaječném Dvoru je zaznamenána pověst v knize německého vlastivědného badatele Antona Altrichtra Pověsti z jihlavského jazykového ostrova (vyd. v roce 1920). Pověst vypráví toto:

„V blízkosti Nových Dvorů teče potůček Vaječného Dvora. Jmenuje se tak po dvoru, který kdysi stál na jeho břehu. Pán dvora neměl jiné příjmy nežli vejce, která mu jeho poddaní odváděli jako desátky. Proto měli ve statku vždy zásobu vajec. Vejce byla pánovým pokrmem, a kdokoliv přišel do dvora, byl jimi pohoštěn a obdarován. Později Vaječný Dvůr zanikl. Dnes je v těchto místech les a jen příkop, který vede kolem bývalých základů dvora; ukazuje místo, kde kdysi dvůr stával. V jeho základech není ale do dnešních dnů bezpečno. Na pustých pozemcích byl postaven nový dvůr, který dal vesnici z něj vzniklé jméno Nové Dvory.“ Proč zde není bezpečno pověst nerozvádí.

Vaječný Dvůr je historicky doložen. U příležitosti prodeje dvoru Střítež roku 1536 byl Vaječný Dvůr, v té době již pustý, zapomenut. V roce 1555 byl odstoupen městu Jihlava za 75 kop grošů. O tomto prodeji je ve Státním okresním archivu v Jihlavě uložena latinsky psaná listina:

r. 1555, srpen 27., Lipnice
Bratří Burjan a Ferdynand Trčkové z Lípy a na Lipnici, i jménem nedílných bratří Jaroslava, Zdeňka a Mikuláše, činí narovnání s purkmistrem, radou a obcí města Jihlavy o hranici od řeky u Německé Vyskytné k dědinám smrčenským, petrovským a štockým, a o pole a louky pustého dvora při Nových Dvorech, kteréžto věci byly sporné po koupi statku Střítežského městem Jihlavou. (Orig. pap. lat. 37 x 49 cm, 3 pečeti smluvních stran pod krytem papírovým přitištěny pod textem. Vidimus: 1580, leden 22., Německý Brod).

Jestliže Lexikon českých obcí (vyd. v nakl. Academia Praha) uvádí nejstarší písemnou zmínku o Nových Dvorech letopočtem 1493, existenci Vaječného Dvoru můžeme předpokládat ještě v polovině 15. století. Zda se stal Vaječný Dvůr pustým již za husitských válek, nelze doložit.

(Polensko, č. 4/2003, s. 3-5)

Autor: Marie Rychlá

Zpět na seznam článkůKomentáře:

Jméno:  
E-mail:  

Kontrola (napište číslem 3x10):