2.2.2009 - Barevné foto Polné od roku 2003

2005, městský erb na kaplance, foto Jan Prchal2004, nové bytovky Nad Háječkem2005, dolní gotická brána, foto Jan Prchal2005, Doubravník na Pojmannově stezce, foto Jan Prchal2005, Husovo nám., foto Ludmila Vomlelová2003, radnice, foto Jan Prchal2006, městské kino, foto Jan Prchal2006, bytovky Na Hlíně, foto Jan Prchal2006, stará chalupa na Kocimberku, foto Jan Prchal2006, základní škola v Poděbradově ulici, foto Jan Prchal2007, domy na Husově náměstí, foto Jan Prchal2007, domy na Sezimově náměstí, foto Jan Prchal2007, kašna na Husově náměstí, foto Jan Prchal2007, městský prapor, foto Jan Prchal2007, na hrázi Pekla, foto Jan Prchal2007, na Sezimově náměstí, foto Jan Prchal2007, Na Vyhlídce, foto Jan Prchal2007, po Klementově stezce, foto Jan Prchal2007, z Kateřinova, foto Jan Prchal2007, rybník Peklo, foto Jan Prchal2007, Sezimovo náměstí, foto Jan Prchal2003, požární zbrojnice, foto Jan Prchal2008, budova bývalé elektrárny z roku 1911, foto Jan Prchal2008, budova základní školy v Komenského ulici, foto Jan Prchal2008, dům U Tonáků v Nerudově ulici na Dolním městě, foto Jan Prchal2008, Husovo nám. na podzim, foto Jan Prchal2008, choboty rybníka Peklo lemuje les Březina, foto Jan Prchal2008, Jiříkův kámen v lese Březina, foto František Mach2008, Kateřinov a rybník Peklo, foto Jan Prchal2008, na autobusovém nádraží, foto Ludmila Vomlelová2008, u sv. Kateřiny - dílo sochaře Vladimíra Foita, foto Ludmila Vomlelová2008, Na Vyhlídce, foto Jan Prchal2008, Polná od Viščniček, foto Jan Prchal2008, nová zástavba na Palackého ul., foto Jan Prchal2008, objekty bývalého zámeckého pivovaru, foto Jan Prchal2008, od zámku, foto Jan Prchal2008, od zámku, foto Ludmila Vomlelová2008, památná lípa na Husově náměstí, foto Ludmila Vomlelová2008, panoramatický pohled na Kateřinov přes Peklo, foto František Mach2008, partie z Klementovy stezky, foto František Mach2008, partie z Pojmannovy naučné stezky, foto František Mach2008, plastika z 16. století na domě U Rytířů, foto Jan Prchal2008, pohled na město od severu ze Svatoňova kopce, foto Jan Prchal2008, pohled na město ze Svatoňova kopce, foto Jan Prchal2008, pohled z Kateřinova, foto Ludmila Vomlelová2008, polenské nádraží, foto Jan Prchal2008, Polná, foto Jan Prchal2008, rekreační a sportovní areál u Pekla, foto Jan Prchal2006, Palackého ulice na Horním městě, foto Jan Prchal2008, rybník Peklo, foto František Mach2008, rybník Peklo, foto Jan Prchal2008, rybník Špačák, foto František Mach2008, silnice na Jihlavu po hrázi rybníka Peklo, foto František Mach2008, současná Polná - oprava panelových domů, foto Jan Prchal2008, sportovní a rekreační areál u rybníka Peklo, foto Jan Prchal2008, Třebízského ulice, foto Jan Prchal2008, z hradního parkánu, foto Jan Prchal2008, z Kateřinova, foto Ludmila Vomlelová2009, Betlém výtvarníka Františka Vacka, foto Jan Prchal2009, bruslení na Pekle, foto Ludmila Vomlelová2009, Husovo náměstí v lednu, foto Jan Prchal2009, silnice od Dobroutova, foto Ludmila Vomlelová2006, společenský sál kulturního střediska v zámku, foto Jan Prchal2007, empírový most pod Obecním lesem, foto Jan Prchal2007, domy na Sezimově náměstí, foto Jan Prchal2007, Husova knihovna, foto Jan Prchal2007, Sezimovo náměstí, foto Jan Prchal2009, měšťanský pivovar, foto Jan Prchal2009, Pod Kalvárií, foto Jan Prchal2009, Rekreační areál u Pekla, foto Jan Prchal2003, Kateřinov přes zamrzlý rybník Peklo, foto František Mach2003, stará stodola Pod Kalvárií, již zbouraná, foto František Mach2003, z Pojmannovy stezky, foto František Mach2006, Dům pečovatelské služby, foto Jan Prchal2006, Varhánkův rybník, foto Jan Prchal2007, památná borovice při silnici do Ždírce, foto Jan Prchal2008, Poděbradova ul., Kateřinov, foto Jan Prchal2008, ul. K. Čapka a Havlíčkova, foto Jan Prchal2005, kácení stromů na bývalé plovárně, foto Jan Prchal2008, Polná od jihovýchodu, foto Jan Prchal2005, louky u židovského hřbitova, jarní záplavy2007, sportovní a rekreační areál u Pekla2008, Za Peklem, foto Jan Prchal2006, Zápeklí přes Peklo, foto Jan Prchal2006, Sezimovo nám., foto Jan Prchal2006, Zápeklí z parkánu hradu, foto František Mach2009, les Březina, foto Jan Prchal2006, Polná ze silnice do Ždírce, foto Jan Prchal2006, Polná ze silnice do Věžničky, foto Jan Prchal2006, z Pojmannovy stezky, foto Jan Prchal2006, Pod Kalvárií, jarní tání, foto Jan Prchal2006, ze Svatoňova kopce v březnu, foto Jan PrchalVítejte v Polné! Foto Jan Prchal2012, Park na Husově náměstí, foto Jan Prchal2012, Pohled na Sezimovo náměstí z ochozu kol chrámu, foto Jan PrchalPohled na domy v ulici Třebízského z ochozu kol chrámu, foto Jan Prchal2012, V místnosti na věži chrámu, kde bydlela hlásná Miliánová, foto Jan Prchal2011, Dva kostely, foto Jan Prchal2012, Elektrárna, dnes sídlo firmy IP Izolace Polná, foto Jan Prchal2012, Podzim na Husově náměstí, foto Jan Prchal2012, Pohled z Pastviště, foto Jan Prchal2011, Sezimovo náměstí v lednu, foto Jan Prchal2005, "Až neskutečné...", foto Ludmila Vomlelová 2007, Městské muzeum, expozice Stará škola, foto Jan Prchal 2008, Vchod na nádvoří zámku, foto Jan Prchal2007, Květnový jarmark, foto Jan Prchal2010, Hřbitov u sv. Kateřiny, foto František Mach2011, U Ježibaby, foto František Mach2011, Husovo náměstí - večerní nálada, foto František Mach2011, Sezimovo náměstí - večer, foto František Mach2012, Sezimovo náměstí, od chrámu, foto František Mach2011, Panoramatický záběr, foto František Mach2011, Polná panoramaticky, foto František Mach2011, Zámecké nádvoří, foto František Mach2011, Zámek, foto František Mach2008, "Večerní křižovatky ocelových ptáků...", foto Ludmila Vomlelová2010, Zímní ráno v Polné, foto Ludmila Vomlelová2010, rybník Peklo, foto Jan Prchal2010, pohled od Višniček, foto Jan Prchal2010, zima na Husově náměstí, foto Jan Prchal2010, u památné lípy na Husově náměstí, foto Jan Prchal2010, bývalé Vlachovo řeznictví, foto Jan Prchal2011, ze Zápeklí, foto Jan Prchal2011, Sezimovo náměstí, foto Jan Prchal2011, Varhánkův rybník, foto Jan Prchal2011, Lidový dům, foto Jan Prchal2011, od Višniček, foto Jan Prchal2011, pohled na část zástavby nad Peklem, foto Jan Prchal2011, Sezimovo náměstí, foto Jan Prchal2011, židovské město, foto Jan Prchal2010, Sezimovo náměstí z věže chrámu, foto Jan Prchal
2007, Sezimovo náměstí, foto František Mach2008, bývalá elektrárna a děkanský chrám, foto František Mach2006, hrobka Karla Varhánka, foto Jan Prchal2007, vítejte v Polné, foto Ludmila Vomlelová2008, budova bývalého měšťanského pivovaru, foto Jan Prchal2008, dolní gotická brána, foto Ludmila Vomlelová2008, kaplička u Podleského mlýna, foto František Mach2008, Městské muzeum, stará škola, foto Jan Prchal2008, pomník padlým na Husově náměstí, foto Jan Prchal2008, kácení přerostlých smrků na Sezimově náměstí, foto Ludmila Vomlelová2008, partie z Klementovy naučné stezky, foto František Mach2008, pohled od zámku, foto František Mach2008, secesní plastika na domě v Žižkově ulici, foto Jan Prchal2008, sloup při silnici na Brzkov, foto František Mach2008, z prvního zámeckého nádvoří, foto Jan Prchal2009, horní park na Husově náměstí, foto Ludmila Vomlelová2007, základní škola v Poděbradově ulici, foto Jan Prchal2009, horní park na Husově náměstí, foto Jan Prchal2006, špitál Jana Sezimy z Rochova, foto Jan Prchal2009, měšťanský dům U Zlaté hvězdy, foto Jan Prchal2009, bývalý měšťanský pivovar, foto Jan Prchal2006, jarní voda na Dolním městě, foto Jan Prchal2012, Chodník ze Zápeklí do centra, foto Jan Prchal2012, Pohled od zámku, foto Jan Prchal2012, Od zámku, foto Jan Prchal2012, Opravený chrám Nanebevzetí Panny Marie, foto Jan Prchal         2012, Boží Muka, foto Jan Prchal2012, Na Sezimově náměstí, foto Jan Prchal2010, Elektrárna, foto František Mach2009, Motiv z Kalvárie, foto František Mach2010, Na Pekle, foto František Mach2011, U Špačkova rybníku, foto František Mach2010, Zámek, foto František Mach2009, Ze zámku, foto František Mach2010, Od zámku, foto František Mach2008, Zámecký pivovar, foto František Mach2010, Stará vodárna, foto František Mach2012, Chrám Nanebevzetí Panny Marie, foto František Mach2012, Kostel sv. Anny, foto František Mach2012, Z věže chrámu, foto František Mach2010, partie z Husova náměstí, foto Jan Prchalleden 2010, od zámku, foto Jan Prchal2011, ze Zápeklí, foto Jan Prchal2011, z Kateřinova, foto Jan Prchal2011, v Březině, cesta kolem Pekla, foto Jan Prchal2010, od Božích Muk, foto Jan Prchal

Zpět