3.2.2009 - Doklady polenské pošty

1548, přední strana skládaného dopisu1649, z císařské kanceláře1652, z Vídně adresovaný majiteli Polné Ferdinandovi z Ditrichštejna1754, vrchnímu polenského  panství Khautzovi1772, dopis adresovaný majiteli Polné Karlu Maxmil. Ditrichštejnovi1805, z Polné do Teplic, s nejstarším razítkem jihlavské pošty1796, dopis vrchnímu polenského panství Janu Hitschmannovi1809, recepis na doporučenou zásilku z Vídně do Polné1817, výplatní list poštovnímu poslovi za odnášku list. zásilek do Jihlavy1820, recepis na balík z Vídně do Polné1822, z polenského magistrátu do Mikulova, zaslaný z Jihlavy1828, z Polné do Mikulova přes Něm. Brod s pečetí vrchnosti1837, jízdenka na poštovní dostavník1843, z Polné do Prahy, první řádkové razítko polenské pošty1847, z Polné do Brna, modré řádkové razítko1850, recepis - podací lístek1852, 1855 - první známky, platné na našem území, s razítky Polná1852, z Vídně do Polné přes Brno, Svitavy a Jihlavu, doručený za dva dny1852, zpáteční recepis1857, dopis do Přibyslavi, první jednokruhové razítko polenské pošty1862, podací lístek na zaslání peněžní částky1867, obal balíku1871, první dopisnice1875, obálka s natištěnou známkou1878, frankovaný recepis1880, podací lístek1889, doporučený dopis1895, podací lístek1897, telegram1898, pošt. kniha kolků novinář. Hospodářského spolku1900, 3 typy dvoukruhových razítek používaných od r. 19001900, doporučený dopis1900, pohlednice odeslaná 1. ledna 1900, frankatura krejcar + halíř1902, razítko nádražní poštovní schránky1905, stvrzenka s dvojkruhovým denním razítkem polenské pošty1908, dopis do Polné z Kolumbie1908, telegram1910, doporučený dopis s doplatným1915, polní pošta do zajetí, cenzurní razítka1916, lístek do zajetí, cenzura, odeslaný 23. 2. 1916, doručen 20. 5. 19161916, polní pošta z fronty do Polné,  nouzová dopisnice z březové kůry1917, zpráva do zajetí přes červený kříž1918, dopisnice s půlenou známkou1919, doporučený dopis, smíšená frankatura1919, první čs. dopisnice1920, doporučený dopis, první čs. známky - Hradčany1922, doporučený dopis, odlišné názvy pošty v razítku a R-nálepce1925, zaměstnanci pošty s poštmistrem Gustavem Putterlíkem1926, služebka, posudek zaměstnance pošty1928, zpáteční lístek1930, poštovní denní razítka v den ukončení platnosti1930, před poštou na Husově náměstí1930, vrácené rekomando1931, podací lístky1932, mezinárodní poštovní poukázka1934, obal z balíku novin, tzv. těžká frankatura1937, telegram1938, dopisnice z období mobilizace, cenzura, polní pošta1938, stvrzenka na finanční dar na obranu státu1939, novinová páska ze sborníku Polensko1939, noviny s novinovou známkou1939, úřední oznámení o neplatnosti čs. známek1940, dobírka1940, z Polné polenskému rodákovi dr. Gilbertovi1942, dopis s doplatným1943, tiskopis1944, expresrekomando1944, dopis s rekomandačním razítkem1945, první čs. známková emise1945, revoluční přetisk Junák Národu1945, telegram1945, známky s revolučními přetisky1947, z Rakouska, letecky a cenzurováno1948, dopisnice s doplatným1953, dopis vyfrankovaný po měnové reformě1957, poslední koňská jízda polenské pošty 28. září1962, zaměstnanci pošty1972, z Německa do Polné, z Olympijských her1973, autobusová pošta přes Polnou1981, doručovací karta balíků a cenných zásilek1981, zatoulaný dopis1982, vrácené rekomando1983, dopisnice vrácená odesílateli1983, dopisnice zaslaná doporučeně1983, odběrka na telefonní seznam1983, první pamětní razítko polenské pošty1983, z Lybie do Polné se známkami s válečnou tematikou1984, doplatné, razítko dodatečně znehodnoceno1984, razítka denní s platností končící r. 1984 a nová s PSČ1985, expresrekomando,  letecky1985, pečeť polenské pošty1986, do Portugalska letecky, vrácený1988, devizová kontrola1988, dopis do Polné z chilské antarktické základny1988, z Velikonočního ostrova do Polné1988, z Venezuely do Polné1989, z Argentiny  do Polné letecky1989, z ostrova Robinson Crusoe do Polné1992, druhé pamětní razítko polenské pošty1992, zásilka do Polné z  Československé antarktické stanice1993, dopisnice s vícenásobnou frankaturou1993, smíšená frankatura československých a českých známek1996, otisk strojového razítka1996, z Grónska do Polné1998, z Guyany do Polné1999, ze San Marina do Polné2001, vrácená dopisnice2001, z Maršalových ostrovů do Polné2002, příležitostná dopisnice2005, dopisnice s pamětním přítiskem2005, dopisnice s přítiskem2005, dopisnice s přítiskem a pamětním razítkem2005, třetí pamětní razítko1837, z Polné přes Německý Brod do Mikulova1957, poslední jízda koňské pošty v Polné1907, razítko nádražní poštovní schránky
1853, národní rakouská černožlutá frankatura, výstřižek1857, poštovní knížka polenských listonošů1859, úvodní list poštovní knížky polenského listonoše Veselého1869, první polenský poštmistr Jan Putterlík1876, poštovní knížka1876, telegram1878, poštmistrová Kateřina Putterlíková1883, poštovní knížka polenského listonoše Cinka1886, stvrzenka1889, vkladní knížka poštovní spořitelny, 1. strana1891, poštovní knížka1892, poštovní knížka1894, vkladní knížka poštovní spořitelny, dvojstrana1895, poštovní knížka1898, doklad - pověření k odběru poštovních známek1898, poštovní knížka1899, podací lístek1900, poštovní knížka1904, poštovní knížka1906, poštovní knížka vdovy po polenském listonošovi Vítkovi1908, poštovní knížka první polenské listonošky Vítkové1911, poštovní knížka listonoše Vítka z Polné1916, poštovní knížka Karla Vepřovského1918, výstřižek s doplatními známkami1924, úřední přípis1925, poštovní knížka1933, poštovní knížka1935, oznámení o nedoručení zásilky1941, koncese na rozhlas1941, tiskopis do vlastních rukou1942, podací lístek1942, poštovní knížka1945, podací lístek, znárodněné razítko1945, revoluční přetisky Národní výbor1948, poslední knížka polenských listonošů1952, povolení ke zřízení rozhlasu, fial. razítko1961, povolení ke zřízení televizní stanice1962, tikety sportky podané na poště v Polné2004, pamětní list1945, přetisk Junák národu, originál. I. typ1945, přetisk Junák národu, originál II. typ1945, přetisk Junák národu, padělek1945, přetisk Junák národu, padělek v červené barvě

Zpět