3.2.2009 - Hrad, zámek a muzeum

2006, zámek v podzimní náladě, foto Jan Prchal1992, oprava zámeckého křídla2009, hrad Polná, výřez z mizející fresky v kostele sv. Kateřiny1623, hrad, výřez z rytiny Jorise Hoefnagela1645, hrad Polná1845, hrad, litografie dle nákresu Františka Alexandra Hebera1903, pohlednice1920, Pohlednice1939, Pohled z hráze rybníku Peklo1935, hrad a parkán1935, Kunštátská síň na hradě1939, stav vstupní brány a zámeckého křídlapo roce 1960, hrad - muzeum2003, ditrichštejnský znak nad vchodem do zámku, foto Jan Prchal2004, parkán, foto Jan Prchal2004, zámecké nádvoří, foto Jan Prchal2005, hladomorna, foto Jan Prchal2005, z hráze rybníka Peklo, foto Jan Prchal2005, zámecká věž z letní scény, foto Jan Prchal2005, zámecké křídlo, foto Jan Prchal2006, bývalý zámecký pivovar, foto Jan Prchal2006, muzejní expozice Kupecký krám, foto Ludmila Vomlelová2006, první nádvoří, foto Jan Prchal2006, vstupní brána na nádvoří, foto Jan Prchal2007, hrad z druhého nádvoří, foto Jan Prchal2007, hrad, foto Jan Prchal2007, Zámecká restaurace, foto Ludmila Vomlelová2008, část kdysi vodního příkopu - Pekýlka -, foto Jan Prchal2008, část muzejní expozice Stará polenská řemesla, foto František Mach2008, část muzejní expozice Stará polenská škola, foto František Mach2008, ditrichštejnský znak nad zámeckou bránou, foto Jan Prchal2008, dvojhlavé tele v expozici Stará polenská škola, foto František Mach2008, hrad - Kunštátská síň, foto František Mach2008, hrad z hráze Pekla, foto Jan Prchal2008, hradní sklep, foto František Mach2008, jedno ze zámeckých křídel, foto František Mach2008, kamenné fragmenty hradu, foto František Mach2008, kašna z roku 1693, foto Jan Prchal2008, letecký snímek, foto Lucie Prchalová2008, letní scéna nad zámkem, foto Jan Prchal2008, muzejní expozice Historický nábytek, foto František Mach2008, muzejní expozice Lékárna U Černého orla, foto František Mach2008, nové žulové kvádry na nádvoří - anachronismus, foto Jan Prchal2008, oprava střechy zámeckého křídla, foto Ludmila Vomlelová2008, panoramatický pohled na zámecké nádvoří, foto František Mach2008, pohled od bývalé elektrárny, foto Jan Prchal2008, přes rybník Peklo, foto Jan Prchal2008, zámecké křídlo, foto Jan Prchalokolo r. 1955, parkán před vykácenímpo roce 1850, dle Karla Liebscherapo roce 1930, hradpo roce 1935, Kunštátská síňpo roce 1960, hrad a muzeumpřed r. 1850, první zámecké nádvoří, kresba Karel Liebscherpřed rokem 1925okolo r. 1980, rekonstrukce zámku2008, hrad a zámek, foto František Machokolo r. 1925, z druhého nádvoříokolo r. 1930, pohled přes Peklopo r. 1925, kašna z r. 1693 na druhém nádvoří2003, kašna z roku 1693, foto Jan Prchalpřed r. 1930, hradpřed r. 1950, hrad z hráze rybníka Peklo2008, zámek a hrad z věže chrámu, foto Jan Prchal2007, hladomorna, foto Jan Prchal2009, březen, druhé nádvoří, foto Jan Prchal2009, březen, druhé zámecké nádvoří, foto Jan Prchal2009, z parkánu na druhé nádvoří, foto Jan Prchal2009, zámecká věž, foto Jan Prchal19251931po roce 19302010, pohled přes rybník Peklo, foto Jan Prchalveduta z pol. 19. století dle předlohy z r. 16502010, foto Jan Prchal2010, foto Jan Prchal2011, foto Jan Prchal2009, foto Jan Prchalpředstava hradu dle akademického malíře K. L. Klusáčka1847, zámek - přízemí
2004, kamenné fragmenty hradu, foto Jan Prchal2004, krakorce nesoucí balkón s balustrádou, foto Jan Prchal2004, krakorce nesoucí balkón, foto Jan Prchal2008, hladomorna, foto František Mach2008, pohled za jedním z portálů, foto František Mach2008, vchod do hladomorny, foto František Mach2008, vchod z prvního na druhé nádvoří, foto František Mach2008, zámecká věž, foto Jan Prchalpo roce 1950, zámecká věžpo r. 1870, plán hradu Polná (August Sedláček)1600, hrad dle kresebné rekonstrukce architekta P. Šimečkapo r. 1920, zámecká věžpřed r. 1940, tzv. rytířský sál v muzeu na hraděpřed r. 1940, zámecká věž z prvního nádvoří2007, junácký totem na parkánu, foto Jan Prchal2007, zámecká věž z prvního nádvoří, foto Jan Prchal2009, březen, hrad, foto Jan Prchalokolo r. 1930, Portál2011, foto Jan Prchal2009, zámecká věž, foto Jan Prchal

Zpět