2.2.2009 - Obrázky, reklamy, dokumenty...

1912, povolenka na honbupo roce 1960, zápalkové nálepky - Polná1624, Sebastianova rytina1650, veduta od Matyáše Meriana1843, Polná z Kateřinovského kopce, litografie1846, pozvánka na Českou besedu1882, členský lístek pěveckého spolku Čestmír1889, členský lístek Besedy polenské1892, průkazka člena Řemeslnické besedy1903, pozvánka na hasičský ples1897, pozvánka1899, ručně vyrobená pohlednice od Edmunda Sadila1901, členský lístek Spolku městského muzea1907, pozvánka kočů1908, služební knížka1909, firemní papír škrobárny Pojmann a Novotný1925, legitimace na plovárnu1926, reklamní letáček1929, pozvánka1932, reklamní obálka drogisty Vítka1934, pozvánka TJ Orel1935, reklamní nálepka (suchá pečeť) firmy Linhart1935, vkladní knížka spořitelny1935, zadní strana obálky Městského úřadu1937, pozvánka1940, firemní obálka1939, firemní papír1941, obálka s hlavičkou Spolku měst. muzea1945, vkladní lístek1947, legitimace člena ČSNS2004, děkovný listfiremní obálkyokolo r. 1890, obálka s reklamním nápisemokolo r. 1920, zpěvník pro polenskou farnostpo roce 1920, vizitkapo roce 1920, vkladní knížka Občanské záložnypo roce 1925, přijímací list hodináře Grossepo roce 1930, reklamní plakátpřed r. 1900, rytina měšťanského pivovaru1931, paragon obchodníka Baráka1829, nákres Polné od Fr. Pojmona, levá část1829, nákres Polné od Fr. Pojmona, pravá část1843, rytina Františka Stalíka, kamenotisk1887, průkaz člena divadelního souboru1898, pozvánka na ples1902, členský lístek1906, logo na účetním dokladu1921, vkladní knížka Občanské záložny1924, pozvánka na legionářský ples1927, pozvánka1930, reklama z jídelního lístku1932, prapor TJ Sokol dle Rérychova návrhu1940, pozvánka1948, průkaz člena TJ Sokol PolnáI. pol. 17. stol., rytina od neznámého autoraokolo r. 1920, reklamaokolo r. 1930, reklamapo r. 1920, razítkopo r. 1950, muzejní pozvánkapo roce 1930, dlužnická knížka hospodářské záložnypo roce 1930, legitimace člena pěveckého sboru Čestmírpřed r. 1890, Přibyslavská brána, kresba K. Liebscherapřed r. 1940, reklama1936, paragony obchodníka Hladíka1915, účet obchodníka Kracíka1927, reklama1927, reklama muzea1938, dopisní papír Městské spořitelny s erbem Polné1942, odběr. lístek1942, odběr. lístek na chléb1942, odběrní lístek1942, odběrní lístek na chléb1942, odběrní lístek na mlékopo r. 1920, vizitka sokola Wollmannaukázky tzv. suchých pečetí1894, Sezimův špitál, kresba1976, Polná v r. 1840, grafický list Michaela Floriana1976, Polná v roce 1840, grafický list Michaela Floriana1909, hlavička účtu krejčího Sáblíka1910, účet koláře Haisla1911, účet firmy Pokorný1913, účet firmy Sázavský1917, účet firmy Zapletal1935, účet sedláře Filipenského1936, nominaceokolo r. 1930, obálka polenských ochotníkůpo r. 1925, raklama na účtu obchodníka Kracíkapo r. 1930, firemní obálky a dopisnicepo r. 1930, vizitkapřed r. 1915, suché pečetě polenských notářůpřed r. 1930, razítko1912, legitimace člena Bruslařského a veslařského klubu v Polné1928, legitimace člena Sportovního klubu Polná1948, dopisní papír Národohospodářského sboru1863, oznámení v novinách1863, Píseň o náramném požáru ve městě Polná1924, sokolská pozvánka1935, plakátpřed r. 1940, reklama polenského pivovaru1872, rytina, provazárna Jar. Pittnera v Něm. Šicendorfu1922, pozvánka1927, pozvánka1929, pozvánka1623, veduta Polné na mapě Moravy J. A. Komenského1909, stvrzenka obchodníka Janků (strýc Francina Hrabala)1934, pozvánka1951, udání pod hlavičkou KSČ (retušováno)po r. 1900, členský lístek spolku Viktorinpo r. 1930, legitimace člena spolku Viktorinpo r. 1930, reklamní dopisnicepřed r. 1860, veduta Polné, vydání Ant. Pittnera2009, stará Polná, mizející freska v kostele sv. Kateřiny1871, ohlášení živnosti1895, povolení ke hře Vojnarka ochotnickému spolku v Polné1907, ohlášení živnosti - založení továrnyokolo r. 1930, obálka Městské spořitelny v PolnéJosef Weisser: linoryt ke 180. výročí ochotnického divadla v Polné           1939, obec Dobronín účtuje hasičům v Polné poplatek 5 hal.doklad o existenci mlýna na Kateřinově1970, pozvánka na otevření širokoúhlého kina1946, složka na fotografie fotografa Buličky1900, legitimace člena učitelské jednoty Komenský1963, pozvánka na muzejní ke 100. výročí požáru města výstavu1925, legitimace
1931, paragon lékárny U Černého orla1931, účtenka za odběr benzinu obchodníka Kulicha1884, spis od ředitele školy v Polné Ignáce Spinara1930, paragon obchodníka Musila - železářské zboží1926, paragon obchodníka Kracíka, obchod koloniálnípo roce 1930, vstupenka do muzea, přední stranapo roce 1930, vstupenka do muzea, zadní strana1848, provolání Slovanské Lípy1848, stanovy Slovanské Lípy1872, Trhový řád1876, logo fotografa Ant. Klusáčka1883, pozvánka1883, vkladní knížka Spolku vojenských vysloužilců1892, vysvědčení, měšťanská škola1895, obchodní sáček kupce Langmichla1912, firma Koucký vyráběla sirupy, léčivé čaje, likéry aj.1912, reklama firmy Koucký1912, reklama na buchty1932, sspořitelní knížka1933, recepis MUDr. Tureckého1934, medaile vítezství polenskému legionáři1942, list tovaryšský1947, stvrzenka Hospodářské záložny1954, dopis Osvětové besedy opernímu pěvci O. Kaplanovi1992, obálka publikace s ilustracemi Č. Vašáka2002, měsíčník Polenské listyerb Polnéfiremní obálky, ukázky z klubového archivuokolo r. 1925, reklamní sáčekpo roce 1920, reklamní letákpo r. 1920, reklamní leták1931, paragon obchodníka Kulicha1849, Pittnerova žádost o zřízení vinárny1863, provolání hraběte Belcrediho o požáru Polné1898, brožurka1907, pozvánka1929, plakát1934, plakát1935, pozvánka1945, SK Polná, box, průkazka1948, sletová průkazkapo r. 1920, reklama na výplatním sáčkupo roce 1900, pozvánkapo roce 1925, reklamapo roce 1930, vkladní knížka1932, paragon drogisty Soukupa1932, paragon obchodníka Kracíka1932, paragon obchodníka Kulicha1932, recepis MUDr. Ant. Šafaříka1932, účtenka obchodníka Kracíka1933, paragon lékárny U Černého orla1933, paragon lékárny U Černého orla, Husovo nám.1933, paragon lékárny U Černého orla, Husovo náměstí1933, účtenka lékárny U Černého orla1936, paragon obchodníka Hladíka1937, paragon drogisty Fr. Soukupa1937, paragon hostinského Krále1937, paragon obchodníka Hladíka1937, paragon obchodníka Rosy ze Zhoře1938, paragon lékárny U Černého orla1939, paragon obchodníka Jírů1939, účtenka obchodnice Kovářové1940, paragon kamnáře Fišara1897, I. vydání Pojmonovy monografie  Polné1906, stanovy Občanské záložny1913, věstník Městského muzea v Polné1921, časopis Pohoří, vydávaný Městským muzeem v Polné1921, reklamní leták1927, Polná - průvodce z pera Břetislava Rérycha1927, přehled výročních trhů1932, paragon obchodníka Fr. Kracíka1932, ročenka1936, ročenka1939, příloha sborníku Polensko1939, ročenka1940, příloha sborníku Polensko1940, reklamy na obálce sborníku Polensko1940, sborník Polenskopo r. 1940, vstupenka do muzeapřed r. 1915, polenské pověstipřed r. 1940, firemní obálky a tiskopispřed r. 1940, obálky polenských firem1891, brožurka1894, spis Fr. Pojmona1896, řád1898, Pojmonova monografie Polné, II. vydání1898, z historie divadelního spolku1903, brožura1905, vyhláška1910, historický spis1910, muzejní věstník1910, spis muzejníka Břet. Rérycha1912, stanovy1917, brožura1922, stanovy1926, zpěvníček1929, brožurka1932, odběrní knížka obchodníka Kracíka1932, výroční zpráva1934, Rérychův spis1937, historická publikace1937, průvodce1942, povolenka na sběr lesních plodů1947, historická studie MUDr. Karla Tureckého1948, spis od Břetislava Rérycha1976, příjezd Boženy Němcové do Polné r. 1840, grafický list1882, blahopřání k 10. výročí založení hasičského sboru1906, účet tiskárny B. Zapletala1909, účet tiskaře Zapletala1911, účet knihtiskárny Zapletal1911, účet obchodníka Dvořáka1923, kandidátní listina do obecního zastupitelstva1926, razítko Městské rady v Polné1926, účet firmy Hladík1932, účet strojníka Bukovského1938, kandidátní listina do obecního zastupitelstva1914, lístek na honbu1932, osvědčení posluchače župní hasičské školy1965, plakát1925, pozvánka1845, ceník na pečivo1865, jmenování1865, vysvědčení1876, stanovy Měšťanské besedy v Polné1883, pozvánka1888, stanovy divadelních ochotníků1888, stanovy spolku Viktorin1899, členský lístek vzdělávací besedy Barák1970, měsíčník Polenské ozvěnypo r. 1910, stanovy TJ Sokol Polnápřed r. 1940, městský erb z letákupřed r. 1940, suchá dopisní zálepka - pečeť1936, účet majitele cihelny Ant. Macha1921, pozvánka na ustavující schůzi TJ Orel Polnábudova radnice, grafický list od jihlavského výtvarníka Josefa KosaPolná, linoryt od Josefa Weissera1926, výroční trhy1934, zpráva Městské spořitelny v Polné1924, zpráva Městské spořitelny1920, Hlas z Kocimberka, recesní tisk z Polné1897, Jednací řád obecního výboru1875, Poplatní list1914, vysvědčení1936, vysvědčení o samaritské zkoušce1914, vysvědčení30. léta, propagační leták1916, výroční trhy1968, pozvánka na I. sraz rodáků1925, Stanovy stavebního družstva v Polné1895, pozvánka1971, Mistrovství ČSSR motorových člunů - program1896, řád židovské obce v Polné1896, řád židovské obce, 1. strana1896, řád židovské obce, str. 36znak na úřední listině1936, plakát - přednáška o Polné v Praze1891, pozvánka1843, litografie Fr. Procházky

Zpět