15.3.2009 - Polná na starých mapách

1623, mapa Moravy, J. A. Komenský, výřez1619, Aretinova mapa Čech, výřez1573, mapa Moravy, Abraham Ortelius, výřez1569, Morava, Fabricius, výřez1518, Čechy (obrácené světové strany), Klaudyán, výřez1626, Čechy, John Speed, výřez1680, Morava, Andrea Bragadin, výřez1690, Čechy, Frederik de Witt, výřez1720, Čechy, Jan Kryštof Müller, výřez1726, Jihlavský kraj, J. K. Müller, výřez1736, Morava, J. K. Müller, výřez1758, Morava, J. K. Müller, výřez1770, plán města, Horní a Židovské město1770, plán města, Kalvárie, Dolní město a rybník Plaz1770, plán města, Podhora, mlýn a Vývoz (Jungmannova ul.)1770, plán města, Rosmarkt (Sezimovo nám.) a Lázeňský rybník1770, plán města, severní část města, kostel sv. Barbory a hřbitov1770, plán města, Zápeklí, Peklo, Kateřinov a hrad1770, plán města, Zápeklí, rybník Peklo a hrad1850, Čechy, Frant. Schönfelder, výřez1889, Jihlavsko1895, Okr. hejtmanství Něm. Brod, J. E. Wagner, výřez1914, Politický okres Jihlavský, V. Plešinger, výřez1914, Příbyslav-Polná-Jihlava, Jos. Bělohlav, výřez1945, Okres Havlíčkův Brod, výřezpo r. 1910, Vysočina, výřezpo r. 1930, Čechy, Edvard Fastr, výřez1620, Morava, Petr Kaerius, výřez1588, Čechy, Jan Criginger, výřez1692, Morava, Giacomo Cantelli, výřez1770, plán města, hlavní náměstí (Husovo), Školský rybník1838, půdorys města1865, výřez z plánu města, domy označené šedou barvou vyhořely2008, mapa Polné z r. 1929 od Al. Voplakala, zavěšená na radniciopevnění města v 15. až 16. století dle Břetislava Rérycha (1921)po r. 1920, mapa železničních tratí, výřezpo r. 1920, Okres Polenský, Jan Dundáček, výřez1838, skica stabilního katastru, SV část města
1917, Něm. Brod a okolí, výřez

Zpět