6.2.2013 - Polná - staré foto

1912, městská elektrárnaokolo r. 1900, Pytlíkův obchdookolo r. 1960, pohled z věže na kostel sv. Barborypřed r. 1930, selská jízda na Husově náměstíV panském pivovaře po roce 19001925, pohřeb továrníka Václava Pojmanna1979, povodeň 8. srpna, ulice Na Podhoře1928, selská jízda při oslavách 10. výročí vzniku ČSRpřed r. 1930, Saláškův dům v Jungmannově ulici po r. 1945, památná borovice u Filipovských Chaloupek, zasazená v pol. 19. stoleokolo r. 1910, zaměstnanci truhlářství Jana Večeři, Jungmannova uliceokolo r. 1930, církevní slavnost Boží Tělo1946, demolice Šicova domu u Kaplankypřed r. 1950, rybník Plaz na Dolním městěpřed r. 1950, jižní strana Husova náměstíokolo r. 1920, pohled ze Žabokrt, v popředí Smejkalova usedlostpřed r. 1950, Dolní město - soukenický dům Na Rámechpo r. 1950, pohled z věže chrámu na zástavbu za Barboroupo r. 1950, Březina u 1. lávky, pohled ze silnice do Věžničkypo r. 1950, stará Doubkova chalupa v Kandiipřed r. 1940, dožínky, obchodní dům v Třebízského ulici pod spořitelnoupo r. 1945, dům čp. 27 na Husově náměstí, obchod Fr. Pavlíčkaokolo r. 1950, zámecký pivovarokolo r. 1950, ze dvora zámeckého pivovarupo r. 1960, na Husově náměstíokolo r. 1950, starý holubník ve Zvoníkově dvoře na Zápeklípo r. 1950, volejbal na sokolském cvičišti v zámkupo r. 1950, volejbal na sokolském cvičištipo r. 1950, domky v ulici Varhánkověpo r. 1950, pod hrází rybníku Peklopřed r. 1940, silnice na Jihlavu před rozšířením, v pozádí hostinec U Rákosníků1928, průvod sokolů při odhalení pomníku padlým1960, Husovo náměstí1938, Foltův povoz - dovoz zboží od dráhy do obchodu pana Dušátka, čp. 22okolo r. 1930, družina čs. válečných poškozenců u pomníku padlým1945, památník ing. Jiřímu Dvořákovi ze Záborné, který padl v květnových dnech r1946, lešení na Bartákově hostinci po demolici Šicova domupřed r. 1940, silnice od Jihlavy před rozšířenímokolo r. 1930, tzv. "kravičkáři" po sklizni brambor na polenském nádražípo r. 1950, pohled na polenské nádraží z budovy Sativy1936, hořící stodoly na Zápeklípřed r. 1940, řeznictví Em. Procházky, vlevo poštovní úřad1924, alegorická sestava členů TJ Sokol Polnápo r. 1930, průvod Božího Tělaokolo r. 1930, severní strana Husova náměstí1964, mistrovství kraje v seskoku padákem na cíl umístěný na rybníku Peklo, dne po r. 1945, za nádražímpo roce 1920, z Podhorypo r. 1930, na Husově náměstí1938, odvody koní pro čs. armádu dne 21. září1930, vojenská vozidla na Husově náměstí při vojen. cvičení ve dnech 25. až 31. 1930, vozidla čs. armády na Husově náměstípo r. 1930, upráva dolní části Husova náměstí na parkpo r. 1970, Zápeklí, snímek pořízený z budovy Sativy1962, odstraňování městké váhy na Husově náměstípo r. 1950, tzv. Pastviště1963, výstava starých hasičských stříkaček na zámkupřed r. 1940, Zápeklí z Kateřinova, vpravo staré stodolypřed r. 1895, pohled z kopce Kateřinov, foto Ant. Klusáčekokolo r. 1890, Sezimovo náměstíokolo r. 1890, chrám ještě bez nové věžepřed r. 1900, Klusáčkův Ovčín na Zápeklípřed r. 1940, pohřební vůzpřed r. 1895, pohled na město od jihupo r. 1930, pohled na město od jihovýchodu1894, na Husově náměstípo r. 1930, Kateřinov, sokolské cvičiště, komín lihovarupřed r. 1930, zámecká konírna, dnes Zámecká restaurace1928, odhalení pomníku padlýmpřed r. 1920, mrkvancová pouťpo r. 1945, pouť u sv. Anny30. léta, zvednutá hladina rybníka Peklo po povodni, domy u Višniček30. léta, Březina, Zhořský potok při povodnipřed r. 1960, třída s ředitelkou ZŠ Květou Rérychovou po r. 1920, před budovou Občanské záložny v Polné, čp. 24po r. 1960, třída s ředitelem Ant. Pustinou a učitelipo r. 1945, rozpadlá Sadilova cihelna1928, první městská sanitka1888, domy na Sezimově náměstípřed r. 1940, fotbalisté Sportovního klubu Polná, založeného r. 1927před r. 1960, fotbalisté TJ Slavoj Polnápřed r. 1940, pouť na Smíchově, u nádraží1924, sokolský průvod při sletu Župy Havlíčkovy1920, přijelo kočovné divadlo 1928, domy čp. 18, 19, 20 a 21 na Husově náměstíokolo r. 1960, dům U Rytířů na Husově náměstíokolo r. 1970, jeden z mnohých nápisů v hostinci U Rytířů1957, po výbuchu v dextrince podniku Amylon na Dolním městě1939, žáci ZŠ pomáhají při výdlažbě Husova náměstípo r. 1930, snímek z Přibyslavské brány1953, zavážení Školského rybníku a a úpravapo r. 1960, u pomníku padlým1979, před stavbou hasičské zbrojnice1978, pohled na Kateřinov přes rybník Peklo1979, nad Varhánkovým rybníkem1982, z věže chrámu1982, z věže chrámu1982, Jungmannova ulice1982, domy v horní části Třebízského ulicepřed r. 1940, tzv. Královské stromořadí na Husově náměstí1923, letecký snímek historického centra1938, před dlážděním Husova náměstíokolo r. 1930, Husovo náměstípřed r. 1940, na hrázi rybníku Peklo1928, pomník padlýmpo r. 1960, severozápadní část Husova náměstí1918, po vyhlášení čsl. republikyokolo r. 1960, Jeronýmova a Komenského ulicepo r. 1930, pohledn na dvůr Amylonu a Kateřinovpřed r. 1940, hráz Pekla, domy na dolním Zápeklípřed r. 1930, pohled ze dvora Amylonu (dnes KOBA) na pivovar
okolo r. 1950, Špačkův rybník a domy v ul. Boženy Němcovépřed r. 1950, sokolské cvičiště v zámku1930, severní strana Husova náměstíokolo r. 1900, Husovo náměstíokolo r. 1900, pohled od hřbitova u sv. Barbory1894, nový hřbitov u sv. Barborypo r. 1900, Sezimovo náměstí, kostel sv. Annypo r. 1945, pouť u sv. Annypo r. 1960, dům čp. 77 v Poděbradově ulici, od r. 1964 muzejní expozice Staré šk1898, Školský robní, dnes autobusové nádražíokolo r. 1940, Zapletalova knihtiskárna v domě čp. 21 na Husově náměstí  okolo r. 1980, prvomájový průvodokolo r. 1930, zděný sloup s figurou Panny Marie při silnici do Brzkova

Zpět