V průběhu roku 2006 se členové sešli na dvanácti klubových schůzkách v klubovně bývalého Varhánkova ústavu. Klub pořídil do knihovničky 16 nových publikací. Od několika dárců získal četné fotografie, doklady a dokumenty se vztahem k Polné. Snímky jsou skenovány a zařazovány do jednotlivých souborů v počítači. Klub pořídil DVD přehrávač.

Členové napsali a v různých tiskovinách vydali patnáct článků a studií z historie i současnosti Polné. Koncem roku vyšel sborník Polensko – již XV. ročník (v tomto roce z důvodu poruchy tiskařské techniky jen jedno číslo). Čtyřicetistránková publikace obsahuje články a studie z Polné a okolí (např. o zaniklé osadě na vrchu Blažkov, genealogickou studii rodu Klusáčků z Polné, článek o ochotnickém divadle ve Zhoři, životopis děkana Ignáce Kunce ad.)

Dne 2. května navštívili Polnou autobusem pracovníci Národního muzea v Praze – prováděl Jiří Klusáček; polenskými památkami a historií města byli návštěvníci nadšeni. Dne 7. května prováděl Jan Prchal po židovských památkách v Polné vzácnou návštěvu: kantora židovské obce na Havajských ostrovech pana Barryho Blooma s manželkou. Přijeli do Polné poznat město a historii židovské komunity (židovská obec na Havaji má ve vlastnictví tóru z polenské synagogy). Polnou navštívil v srpnu historik a publicista Jiří Hladký, ředitel muzea v Milevsku, který se zde zdržel tři dny a velmi obdivoval historii a památky města. V průběhu roku jsme pravidelně prováděli (Jiří Klusáček, Jaromír Procházka a Jan Prchal) další menší i početné skupiny turistů po památkách.

Jan Prchal prezentoval město dvakrát v radiu Region (v říjnu to byl pořad Historie polenského hradu spolu s Martou Vomelovou a v listopadu relace Židovské město v Polné s Marií Fišerovou).

Miloslav Matuška zdokumentoval videokamerou většinu nejdůležitějších kulturních a společenských akcí v Polné. Videozáznamy odevzdává nezištně do archivu klubu. V zimních měsících jsou záznamy dle časových možností členům promítány.

Na jaře vydalo město knihu Jana Prchala „Polná ve 20. století“, na jejímž vzniku se někteří členové klub také redakčně podíleli. Většina dobových fotografií v publikaci byla použita z archivu klubu.

Jiří Klusáček, Aleš Klusáček a Ludmila Vomlelová prezentovali Polnou v pořadu ČT 1 Toulavá kamera; zařazení Polné do tohoto velmi sledovaného seriálu zajistil člen Aleš Klusáček. Jindřich Procházka a Marta Vomelová prezentovali město a muzejní expozici „Staré školy“ v pořadu ČT 2 Barvy života.

Se členy Klubu českých turistů jsme v měsíci květnu postavili mostek přes Zhořský potok v Březině z materiálu dodaného městem. Několik členů se v průběhu roku zúčastnilo úpravy terénu na nově vzniklé Klementově stezce. Na informační panely (dřevěné dvojáky) členové klubu zhotovili historické popisky k jednotlivým architektonickým památkám.

U příležitosti výročí otevření muzea jsme v prostorách hradu a zámku vypomohli s dozorem jednotlivých stálých expozic. Klub také zajistil dozor při velikonoční výstavě na radnici a při otevření věže děkanského chrámu u příležitosti Svátečního odpoledne na rynku. Klub se podílel na přípravě výstavy fotografií Ludmily Vomlelové o Mrkvancové pouti, kde spolu se členy Fotoklubu zajišťoval také dozor.

Dne 15. září klub uspořádal zájezd na jižní Moravu (Mikulov, Pálava, Valtice) za účasti mnoha nečlenů. Zájezd velmi pečlivě připravil, vedl a moderoval Jaromír Procházka.

S paní učitelkou Jarošovou a několika žáky ZŠ (Klub Pampeliška) jsme na Pojmannovu stezku zabudovali a umístili informační panely, čímž se tato turistická stezka stala naučnou. Muzeu jsme věnovali finanční sponzorský dar 8000,- Kč na opravu judaistických historických exponátů polenské provenience.

Předseda klubu Jiří Klusáček se v měsících říjnu a listopadu intenzivně zúčastňoval spolu s manželkou inventarizace sbírkového fondu muzea v Polné za účelem převedení sbírek do majetku města Polná. Koncem roku zahájil spolupráci s Městským muzeem František Mach (opravy, úpravy a údržba…)

Filip Plašil připravoval do tisku publikaci o děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné.

Všichni členové klubu s radostí a uspokojením přivítali v tomto roce zprávu o osamostatnění polenského muzea, o což se v minulosti klub několikrát neúspěšně pokusil.