- Kniha významných osobností Polenska (Jan Prchal) - zdarma ke stažení zde (doc)
- Bibliografie Polenska (Jan Prchal) (soupis publikací, studií a článků...) - zdarma ke stažení zde (doc)
- Polná (Jan Prchal) - zdarma ke stažení zde (pdf)
- Olešenka v datech (Jan Prchal - Filip Plašil) - zdarma ke stažení zde (pdf)
- OPERACE BRÜX, Pád amerického letounu u Polné (Jaroslav Paclík) - zdarma ke stažení zde (pdf)

Seznam článků:
 1. 150 let od prusko-rakouské války (Jan Prchal)
 2. Nedvědické mramory na polenských hřbitovech (MVDr. Ivan Prokop)
 3. Zapomenuté dílo dietrichsteinských železáren na hřbitově u sv. Barbory v Polné (Filip Plašil)
 4. Dvacet pět let Klubu Za historickou Polnou (Jan Prchal)
 5. Družstevní lihovar v Polné (Ing. Milan Šup)
 6. Nejstarší záznamy o odlovech zvěře na polensko-přibyslavském panství (Filip Plašil)
 7. Historie staré polenské radnice 1479–1945 (Ing.arch. Jiří Michálek)
 8. Vyjednávání o přijetí Ferdinanda Štýrského za moravského markraběte v Polné (Filip Plašil)
 9. Vzácná kapradina v Panském lese u Polné (MVDr. Ivan Prokop)
 10. List Fridricha Falckého manželce Alžbětě, psaný na hradě Polná (Jan Prchal)
 11. Rudolf Gilbert a Jihlavsko (Jan Prchal)
 12. Ze vzpomínek Václava Vlka (1912–1992), mlynáře z Dobroutova (Jan Prchal)
 13. Neslavné počátky podnikání na Polensku (Filip Plašil)
 14. Dopis polenského rodáka Aloise Pojmana (1857–1929) z Chicaga (Jan Prchal)
 15. Pekaři v Polné (Ing. Milan Šup)
 16. Holiči v Polné (Ing. Milan Šup)
 17. Moje vzpomínky na květen 1945 (Josef Laška)
 18. Ó Elskokles - jest jen dnes... (MVDr. Ivan Prokop)
 19. Rok 1945 a rumunská armáda v Polné (Filip Plašil)
 20. Husova knihovna v Polné a její zakladatel Gustav Vítek (Jan Prchal)
 21. Střípky vzpomínek na konec II. světové války v Polné (Jaroslava Hajnová)
 22. Blažkov (Dušan Cendelín)
 23. Mlýny a mlynáři na Polensku, část II. (Ing. Milan Šup)
 24. Mlýny a mlynáři na Polensku, část I. (Ing. Milan Šup)
 25. Služby a řemesla v Polné v letech 1930-1948, část II. (Jaroslava Hajnová)
 26. Služby a řemesla v Polné v letech 1930-1948 (Jaroslava Hajnová)
 27. Působení P. Ignáce Kunce v Polné (Filip Plašil)
 28. Obchody v Polné před lety (Jaroslava Hajnová)
 29. Zásluhy Richarda Belcrediho při pomoci pohořelým po požáru města Polné r. 1863 (Jan Prchal)
 30. Jak se dříve hospodařilo (František Pometlo)
 31. Sieberovy varhany v Polné (Zdeněk Skočdopole)
 32. Panský pivovar (Ing. Milan Šup)
 33. Vaječný dvůr (Marie Rychlá)
 34. Hilsnerův obhájce (PhDr. Jiří Vacek)
 35. Z historie polenského biografu (Ing. Milan Šup)
 36. Počátky telegrafní stanice v Polné r. 1872 (Bohuslav Hladík)
 37. Kleštěr (Jan Prchal)
 38. Ferdinand Pujman z Nížkova u Polné (Jan Prchal)
 39. ThDr. Anton Janko pohřbíval ve Ždírci Jana Hrůzu (PhDr. Bohumil Černý)
 40. Polenští starostové (Filip Plašil)
 41. Za oceán (Ing. Milan Šup)
 42. Polná v historických monografiích Zikmunda Wintra (PhDr. Jiří Vacek)
 43. Městská elektrárna a lázně v Polné (Filip Plašil)