Výběr publikací o Polné, vydaných v posledních letech


Rok 1998

Bohuslav Fišer: Lidová píseň na Polensku
39 písní – notových záznamů s texty – sesbíraných ve 20. a 30. letech minulého století od pamětníků z Polné a okolí, 46 stran.

Jan Prchal: Židé a Polná
Z historie židovského ghetta, popis židovských památek, 24 stran, 12 obr. příloh.


Rok 1999

Bruno Adler: Boj o Polnou
Beletristicky zpracovaný příběh Leopolda Hilsnera, úvodní slovo Eduard Goldstücker, překlad z němčiny Eva Červinková, 170 stran, 17 obr. příloh.

František Červinka: Hilsnerova aféra a její literární dozvuk
I. české vydání studie známého historika F. Č., původně vydané v r. 1968 v Londýně; 24 stran.

Hilsneriáda k 100. výročí 1899-1999
Sborník příspěvků (Milan Šup: Polná v roce 1899, Bohumil Černý: Vražda v Polné, Jan Prchal: Pohlednice z času hilsneriády, Jan Hozák: Hilsneriáda v českém tisku, Petr Vašíček: Lékařské aspekty tzv. hilsneriády); jeden z nejproslulejších justičních omylů, nové poznatky a objevy; 194 stran, 114 obr. příloh. V listopadu 2000 vyšlo druhé rozšířené vydání pod názvem Hilsneriáda k 100. výročí píseckého procesu. (dosud nejobsáhlejší a nejpřehlednější literární zpracování).

Polenská lokálka 1904-1999
24 stran, 8 obr. příloh. Uspořádal Walter Kuba

Walter Kuba: 60 let ledního hokeje v Polné
16 stran, 9 obr. příloh.


Rok 2000

Zdeněk Jaroš: Břetislav Rérych – tvůrce polenského muzea
Studie k 100. výročí muzea v Polné, 78 stran, 35 obr. příloh.

Milada Kislingerová: Polenské pověsti a povídačky
Jedenáct upravených a převyprávěných příběhů ze sbírky pověstí, uložené v archivu Klubu Za historickou Polnou. Ilustrace Marcely Makovské, 82 stran.

Jaroslav Klenovský: Židovské město v Polné
Studie zpracovaná k otevření Židovského muzea v Polné; (kapitoly: Historický vývoj židovské obce; Vývoj počtu obyvatel, významné osobnosti; Židovská čtvrť; Soupis domů židovského města v Polné; Synagoga; Židovský hřbitov), 58 stran, 48 obr. příloh. V roce 2008 II. rozšířené vydání.

Oldřich Málek: O jenečském osídlení u Přibyslavi a jeho zániku
Přednáška rozšířená o úvodní slovo a mapku s fotografií, 12 stran.


Rok 2001

Jan Prchal: Hilsneriáda – výběrová bibliografie
První ucelenější soupis nejvýznamnějších studií, článků a publikací z let 1899-2000; II. doplněné vydání 2004.

Jan Krátký: Můj klukovský život na Zámku v Polné I. – XIII díl
Sešitová vydání (l sešit 24 až 40 stran) autentických vzpomínek z období 1936-1950; vyd. 2001-2004.

Petra Pechová: Karel Ludvík Klusáček, malíř staropražan (1865-1929)
Biografie známého malíře, přítele Mikoláše Alše, zakladatele spolku Mánes a Volných směrů, zachránce domu U Vejvodů. 136 stran, 33 obrazových příloh.

Polná
Průvodce formátu A6, 28 stran barevných fotografií městských památek s popisky.

Jan Prchal: Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Z historie nejvýznamnější památky v Polné, 28 stran, 7 obr.

Stanislav Sobotka: Janovice s osadou Skrýšov
Z historie obce. 48 stran a obr. přílohy.


Rok 2002

Jan Prchal: Biografický slovník Polenska. Významní rodáci a obyvatelé regionu
Životopisy 279 významných výtvarníků, sportovců, spisovatelů, historiků, fotografů, hudebníků, lékařů atp.; odkazy na literaturu. Barevná mapa Polenska jako příloha, 228 stran.

Lubomír Sršeň: Adolf Pulzer, rodák z Polné, židovský malíř portrétů v Praze 19. století
Adolf Pulzer, originally from Polná, a Jewish painter of portraits in Prague in the 19th century. Životopis významného portrétisty 19. století z pera historika umění, pracovníka Národního muzea v Praze. Česko-anglický text. Sešitové vydání, 48 stran, obr. přílohy.


Rok 2003

Dušan Cendelín: Polensko a staré pozemní komunikace
Teoretická východiska řešení a výsledky terénních výzkumů. Přehledně zpracovaná studie přináší řadu nových poznatků, objevů, ale i hypotéz o prastarých cestách vedoucích středem Českomoravské vysočiny. 28 obrazových příloh a mapek, počítačové zpracování v kancelářské vazbě.

Jan Prchal: Bibliografie Polenska
Soupis 2760 titulů (článků, studií a publikací) se vztahem k Polné. Rozděleno do kapitol: Sport a tělovýchova, turistika; Školství; Kultura, spolkový život; Významní rodáci a obyvatelé; Hilsnerova aféra; Příroda; Historické a kulturní zajímavosti; Národopis a dějiny; Zdravotnictví; Politický a veřejný život, správa a samospráva; Hospodářství, obchod a průmysl; Ostatní materiály; Beletrie, pověsti, básně; Zkratky – Signatury, šifry. Počítačové zpracování v kancelářské vazbě, pomůcka pro studenty a vlastivědné badatele; 92 stran formátu A4.

Jan Prchal: 1903-2003
100. výročí založení hasičského sboru v Hrbově. Publikace je rozdělena do dvou částí (historie sboru a historie obce), 42 stran, 10 bar. obr. příloh, 12 ČB příloh.

Miroslav Urbánek: Kapitoly z dějin sokolského hnutí
Přehledně zpracovaná historie jednoho z nejvýznamnějších spolků v Polné; 146 stran, 33 obr. příloh, bohatý poznámkový aparát.

Vítejte u nás. Mikroregion Polensko. Místopisný, statistický a historický popis 22 obcí sdružených v Mikroregionu Polensko. Redigoval Jan Prchal
60 stran, 68 bar. obr. příloh a 2 mapky.


Rok 2004

Richard Cila: 100 let místní dráhy Dobronín-Polná 1904-2004
Fundovaně zpracovaná publikace známého autora železniční tematiky; průvodce historií známé lokální dráhy na Vysočině; nepostradatelná knížka pro milovníky historického vývoje železničních vozidel a české železnice; 120 stran, řada černobílých a barevných obrazových příloh.

Oldřich Macháček: Naše Vysočina
Vzpomínky bývalého ředitele Čs. státního filmu na letní pobyty v chatě v lese Ochozi u Zhoře, na výlety do Polné a okolí, na přátele Jana Wericha, Vítězslava Nezvala, J. V. Plevu, faráře Česlíka… Sešitové vydání, 70 stran, obr. přílohy, doslovy pamětníků.

Jan Prchal: Neobvyklé přírodní události, úkazy, pohromy a katastrofy na Polensku
Rozděleno do kapitol: Požáry; Nakažlivé choroby, epidemie a pandemie; Zemětřesení; Krupobití, bouřky, povodně, vichřice a jiné extrémní meteorologické výkyvy; Hladomor; Neobvyklé přírodní jevy z oblasti fauny a flóry. Sešitové vydání, 30 stran, 10 obr. příloh.

Jan Prchal: Rybník Peklo v Polné
Historie a současnost největší vodní plochy na Polensku; 12 stran, 4 obr. přílohy.

Milan Šup a Jan Prchal: Polenské pivovary, hospody a hospůdky
Zvláštní číslo sborníku Polensko; průvodce historického vývoje vaření piva ve třech pivovarech v Polné; tradice polenských hospod, kde se také mj. hrálo amatérské divadlo či pořádala „Česká beseda“; sešitové vydání má 55 stran a 29 obr. příloh.


Rok 2005

Jan Prchal: Polná v 19. století
Chronologický sled nejdůležitějších událostí. Sešitové vydání, 70 stran, 31 obr. příloh.


Rok 2006

Jan Prchal: Polná ve 20. století
Chronologicky uspořádané události, 224 stran, četné obr. příloh.,


Rok 2007

80 let základní organizace Českého svazu včelařů v Polné
Uspořádal Jiří Tesař, 42 strana, bar. i ČB obr. přílohy.

Filip Plašil: Historie děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné, 144 stran, četné obr. přílohy.

Jan Prchal: Polná – historické město roku 2006
Průvodce po městě a okolí. 60 stran, četné barevné obr. přílohy.

Libor Toman: TGM a Hilsneriáda
76 stran.


Rok 2008

Almanach k 50. výročí DDM Polná
24 stran textu a obr. příloh z činnosti domu dětí a mládeže 1958-2008.

Stanislav Sobotka: Pamětní kameny a kříže obce Janovice a osady Skrýšov
34 stran a obr. přílohy.


Rok 2012

Michaela Šeferisová Loudová, Filip Plašil: Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné
Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Polné. 42 stran, čb. i bar. obrazové přílohy.


Rok 2013

Alena Vyskočilová, Jaromír Ondráček: Katalog historických hodin ze sbírek Městského muzea Polná
58 stran, celobarevný obrazový katalog s odborným textem.

Filip Plašil, Jan Prchal, Milan Šup: Naše krásné zvony hoří posud...
Sborník příspěvků k 150. výročí velkého polenského požáru. 134 stran, pevná vazba, čb. obrazové přílohy.


Rok 2014

Jan Prchal a kolektiv autorů: 100 let Husovy knihovny v Polné
144 stran, pevná vazba, čb. i bar. obrazové přílohy.

Filip Plašil: Bibliografie sborníku Polensko
68 stran.

Milan Šup: Bohumil Hrabal a Polná
62 stran, čb. i bar. obrazové přílohy.


Rok 2015

Jan Prchal: Sto a jedna pověst z Polné a okolí
192 stran, pevná vazba. Ilustrovala Marcela Makovská.


Rok 2016

Jan Prchal: Druhá stovka pověstí z Polné a okolí
Pevná vazba, 181 stran s ilustracemi polenské autorky Marcely Makovské.

Filip Plašil: Stručné seznámení s Hilsnerovou aférou
40 stran, čb. i bar. obrazové přílohy.

Filip Plašil: Historie starého zdravotnictví na
111 stran, čb. obrazové přílohy.

Reprint sborníku Polensko, ročníky 1938 a 1939
219 stran.


Rok 2017

Jan Štěpánek: Jan Adolf Vítek (1899-1950)
35 stran. Barevný katalog děl polenského sochaře.