Klub Za historickou Polnou navázal v roce 1996 na vydávání vlastivědného periodika Polensko, které vycházelo díky redakci MUDr. Karla Tureckého v letech 1938–1941. Přes počáteční nedůvěru dokázal Klub Za historickou Polnou do konce roku 2012 vydat 65 čísel sborníku a v jeho vydávání nadále pokračuje. Protože zejména starší čísla mohou být již těžko dostupná, rozhodnul se výbor klubu zpřístupnit Polensko všem zájemcům v digitální formě prostřednictvím internetu.

K ročníkům 1996 až 2001 se nedochovaly původní počítačové předlohy a jednotlivé stránky musely být skenovány – z toho důvodu je kvalita některých čísel z těchto let, bohužel, značně nízká. Veškeré texty jsou však čitelné. Doufáme proto, že digitální soubory splní svůj účel.

Bibliografie sborníku Polensko ke stažení zde.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996